Študijski program druge stopnje Promocija zdravja

Predmetnik 1. letnika

Predmet P S DOŠ IDŠ ECTS
Osnove javnega zdravja 30 20 10 65 5
Temelji promocije zdravja in metode dela 50 40 20 140 10
Družbene neenakosti v zdravju in determinante zdravja 50 40 20 140 10
Raziskovanje in raziskovalna metodologija 50 40 20 140 10
Načrtovanje in evalvacija programov promocije zdravja 50 40 20 140 10
Zdravje v vse politike in globalna evropska perspektiva v promociji zdravja 30 20 10   65   5
Na dokazih podprta praksa v promociji zdravja  50 40 20 140 10
Skupaj  310 240 120 830 60
P - predavanja, S - seminar, DOŠ - druge oblike študija, IDŠ - individualno delo študenta, ECTS - Evropski prenosni kreditni sistem (KU + IDŠ)