Naslov predmeta:

Na dokazih podprta praksa v promociji zdravja 

Nosilec predmeta:

red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.

Izvajalec predmeta:

 • red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
 • VSU nosilci obveznih predmetov programa
 • doc. dr. Branko Bregar
 • doc. dr. Sanela Pivač

Kontaktne ure predavanj:

50

Kontaktne ure seminar:

40

Kontaktne ure drugih oblik študija:

20

Individualno delo študenta:

150

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Študent bo: 

 • kritično ocenil osnove različnih pogledov na klinično prakso
 • identificiral trenutne limite znanja v okolju, kjer dela
 • spoznal koncept na dokazih podprete prakse in pomembnost le te za klinično okolje in zdravstvo
 • raziskoval implementacijo dokazov v prakso
 • identificiral strategije za premagovanje ovir za uporabo dokazov
 • razvil lasten raziskovalni aplikativni projekt in ga publiciral

Cilj je, da študent projicira znanje iz raziskovanja na svoje delovno okolje. Študent bo razvil veščine postavljanja vprašanj v raziskovanju in bo razvil racionalen odnos v svojem kliničnem okolju na področju raziskovanja.  Študent bo ob tem spoznaval etične, politične, menedžerske in metodološke dejavniki, ki so okrog njega. Študent bo razvil svoje lastno razumevanje kako se dokazi generirajo, obnavljajo, ocenijo in aplicirajo v prakso.
 

Obvezna literatura:

 • Crookes PA, Davies S. Research into Practice: Essential skills for reading and applying research in nursing and healthcare. 2nd ed. Lpndon: Baillière Tindall; 2004.  
 • Newell R, Burnard P. Research for Evidence-based Practice. Oxford: Blackwell; 2006. 
 • Melnyk BM, Fineout-Overholt E. Evidence-Based Practice in Nursing & Healthcare: A Guide to Best Practice. Philadelphia [etc.]: Lippincott Williams & Wilkins; cop; 2011.
 • Clifford C, Clark J. Getting Research into Practice. Edinburgh [etc.]: Churchill Livingstone; 2004. 
 • Poe S, White KM, eds. John Hopkins nursing evidence-based practice : implementation and translation. Nursing evidence-based practice. Indianapolis, IN: Sigma Theta Tau International, cop.; 2010.
 • Johns Hopkins Nursing Evidence Based Practice Model and Guidelines. 2nd ed. Dearholt J, Dearholt SL, eds. B.k.: B.z.; 2012.
 • Članki po navodilu VSU.

Priporočljiva literatura:

 • Kohatsu ND, Robinson JG, Torner JC. Evidence-based public health: An evolving concept. Am J Prev Med. 2004;27(5):417-21.

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:


Ni pogojev
 

Metode ocenjevanja:

 • Razvoj raziskovalnega načrta za izvedbo raziskave,  predstavitev pred skupino - 50 %
 • Pisni izpit - 50 %
   

Metode poučevanja in učenja:

 • Predavanja, seminar: uporaba avdiovizualne opreme
 • Ciljno branje in delo doma
 • Skupinsko delo v obliki delavnic
 • Samostojno raziskovalno delo ob vodenih konzultacijah VSU