Naslov predmeta:

Osnove javnega zdravja

Nosilec predmeta:

doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak
 • doc. dr. Mateja Krajc

Kontaktne ure predavanj:

30

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure drugih oblik študija:

10

Individualno delo študenta:

65

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimski

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

Študenti:

 • poznajo osnovne značilnosti in pomen javnega zdravja za zdravje prebivalstva;
 • razumejo pojma zdravje in bolezen ter z njima povezana koncepta salutogeneze in patogeneze;
 • poznajo ključne determinante zdravja (naravnega in družbenega okolja);
 • poznajo različne modele sistemov zdravstvenega varstva in značilnosti sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji;
 • razumejo koncept ravni preventive;
 • poznajo ključne javnozdravstvene pristope in ukrepanja;
 • poznajo velike javnozdravstvene probleme v svetu in Sloveniji ter njihovo obvladovanje;
 • razumejo razlike v javnozdravstvenih potrebah posameznih populacijskih skupin.

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 • Detels R, Beaglehole R, Lansang MA, Gulliford M (eds). Oxford Textbook of Public Health. Fifth Edition. Oxford: Oxford University Press, 2009.
 • Wallace RB (ed). Maxcy-Rosenau-Last Public Health and Preventive Medicine. Fifteenth Edition. Washington: The McGraw-Hill Companies, 2008.
 • Friis RH, Sellers TA. Epidemiology for Public Health Practice. Fourth Edition. Sudbury: Jones and Bartlett Publishers, 2009.
 • Pencheon D, Guest C, Melzer D, Muir-Gray JA (eds). Oxford Handbook of Public Health Practice. Second Edition. Oxford: Oxford University Press, 2006.
 • Last JM (ed). A Dictionary of Public Health. Oxford: Oxford University Press, 2007.
 • Porta M (ed). A Dictionary of Epidemiology. Fifth Edition. Oxford: Oxford University Press, 2008.
 • Frimkin H (ed). Environmental Health. From Global to Local. Second Edition. San Francisco: John Wiley and Sons, 2010.
 • Glanz K, Rimer BK, Viswanath K (eds). Health Behaviour and Health Education. Theory, Research and Practice. Fourth edition. San Francisco: John Wiley and Sons, 2008.
 • Donev D, Pavlekovic G, Zaletel-Kragelj L (eds). Health Promotion and Disease Prevention: A Handbook for Teachers, Researchers, Health Professionals and Decison Makers: Stability Pact for South Eastern Europe. Lage: Hans Jacobs Publishing Company, 2007.
 • Zaletel-Kragelj L, Eržen I, Premik M. Uvod v javno zdravje. Ljubljana: Katedra za javno zdravje, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2007.

Priporočljiva literatura:


 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Ni pogojev.

 

Metode ocenjevanja:

 • pisni izpit - 100 %.

 

Metode poučevanja in učenja:

 Predavanja, seminarji, druge oblike študija (DOŠ).