Izbirni splošni predmeti FIZIOTERAPIJA (VS)

Predmet P S KV KU ECTS IDŠ
Kakovost in varnost v zdravstvu in fizioterapiji 30 15     3 45
Nemški jezik 30 15   3 45
Sociologija zdravja in bolezni ter multikulturnost 30 15     3 45
Komunikacija in supervizija v zdravstvu 30 15  
3 45
Informatika v zdravstvu 30 15     3 45
Metodika zdravstveno vzgojnega dela 30 15     3 45
Medprofesionalno sodelovanje v zdravstvu 30 15     3 45
             
P - predavanja, S - seminar, KV - kabinetne vaja, KU - klinično usposabljanje, IDŠ - individualno delo študenta,
ECTS
- Evropski prenosni kreditni sistem