1. letnik FIZIOTERAPIJA (VS)

Predmet P S KV KU ECTS IDŠ
ZIMSKI SEMESTER            
Anatomija, fiziologija, patologija   75     25        7 110
Funkcionalna anatomija in fiziologija gibalnega sistema   85   35      8 120
Biofizika z biomehaniko   40   20   30        6   90
Biomedicinski temelji fizioterapije   65   25  
     6   90
Fizioterapija kot stroka in znanost   25   20          3   45
SKUPAJ ZIMSKI SEMESTER: 290   65   90    30 455
             
LETNI SEMESTER            
Ocenjevalne metode v fizioterapiji   50   50   50    10 150
Notranje bolezni in nujna medicinska pomoč   50     25        5   75
Management v zdravstvu in organizacija fizioterapije   30   15      3   45
Preprečevanje in obvladovanje okužb v zdravstvu   30   15          3   45
Psihologija in komunikacija v zdravstvu   30   15      3   45
Angleški jezik   30   15          3   45
Izbirni splošni predmet (1)   30   15          3   45
SKUPAJ LETNI SEMESTER: 250   75   75   50    30  450
SKUPAJ 1. LETNIK = 1800 ur 545 140 165   50    60  900
P - predavanja, S - seminar, KV - kabinetne vaja, KU - klinično usposabljanje, IDŠ - individualno delo študenta,
ECTS
- Evropski prenosni kreditni sistem