Funkcionalna anatomija in fiziologija gibalnega sistema
 
Modul: Fizioterapija
ECTS: 8
Kontaktne ure predavanja: 85
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 35
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Eva Uršej
Letnik: 1. letnik
 
Funkcionalna anatomija in fiziologija gibalnega sistema              

Kontaktne ure predavanja: 85
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 35
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Eva Uršej
Izvajalci predmeta:
  •  doc. dr. Eva Uršej
Stopnja: Visokostrokovni študijski program prve stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Cilj predmeta je študentom predstaviti zakonitosti delovanja zdravega gibalnega sistema, makroskopsko zgradbo in delovanje skeletnega, mišičnega in živčnega sistema ter pri tem pravilno uporabljati strokovno latinsko terminologijo. Predmet je oblikovan tako, da pri študentih razvije teoretična znanja o normalnem delovanju gibalnega sistema za prepoznavanje patoloških stanj (funkcijskih izpadov, okvarjene strukture). Študenti bodo zmožni razumeti delovanje gibalnega sistema v mirovanju, različnih položajih in med gibanjem.
 
Študenti bodo zmožni:
  • Poznati in razumeti zgradbo in delovanje gibalnega sistema v mirovanju, med gibanjem in naporom;
  • Povezovati delovanje posameznega sistema in tkiva v celoto in opisati gibe (smeri in osi) v posameznih sklepih;
  • Razumeti osnovno fiziologijo nevro-mišičnega sistema in prilagoditev na napor;
  • Prepoznati funkcijske izpade zaradi patoloških stanj.
Obvezna literatura:
  • Palastanga, N., Field, D., Soames, R. W. (2018). Anatomy and Human Movement: Structure and Function, 7th Ed. Elsevier Science.
  • Amerman, E. C. (2018). Human Anatomy & Physiology, 2nd Ed. Paerson Education.
Priporočljiva literatura:


Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Predavanja, kabinetne vaje, klinično usposabljanje, individualno delo študentov.

Metode ocenjevanja:
•Pisni izpit 90%
•Osebni anatomski portfolio 10%
Obe delni oceni morata biti pozitivni.