Funkcionalna anatomija in fiziologija gibalnega sistema
 
Modul: Fizioterapija
ECTS: 8
Kontaktne ure predavanja: 85
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 35
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Eva Uršej
Letnik: 1. letnik
 
Funkcionalna anatomija in fiziologija gibalnega sistema              

Kontaktne ure predavanja: 85
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 35
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Eva Uršej
Izvajalci predmeta:
 •  doc. dr. Eva Uršej
Stopnja: Visokostrokovni študijski program prve stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • znanje in razumevanje zakonitosti delovanja zdravega gibalnega sistema;
 • znanje in razumevanje makroskopske zgradbe in delovanja skeletnega, mišičnega in živčnega sistema;
 • pravilna uporaba strokovne latinske terminologije;
 • uporaba znanja o normalnem delovanju gibalnega sistema za prepoznavanje patoloških stanj (funkcijskih izpadov, okvarjene strukture);
 • razumevanje delovanja gibalnega sistema v mirovanju, različnih položajih in med gibanjem.
 
Znanje in razumevanje:
 • zgradba in delovanje gibalnega sistema v mirovanju, med gibanjem in naporom;
 • povezovanje delovanja posameznega sistema, tkiva v celoto in opisovanje gibov (smeri in osi) v posameznih sklepih;
 • fiziologija nevro-mišičnega sistema, prilagoditev na napor;
 • prepoznavanje funkcijskih izpadov zaradi patoloških stanj.
Obvezna literatura:
 • Palastanga, N., Field, D., Soames, R. W. (2018). Anatomy and Human Movement: Structure and Function, 7th Ed. Elsevier Science.
 • Amerman, E. C. (2018). Human Anatomy & Physiology, 2nd Ed. Paerson Education.
Priporočljiva literatura:


Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Predavanja, kabinetne vaje, klinično usposabljanje, individualno delo študentov.

Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit 100 %