2. letnik FIZIOTERAPIJA (VS)

Predmet P S KV KU ECTS IDŠ
ZIMSKI SEMESTER            
Fizioterapija v kirurgiji, travmatologiji in ortopediji   70         50      8 120
Inštrumentalna fizioterapija   40
  15    50      7 105
Kinezioterapija   50     85        9 135
Izbirni splošni predmeti ali Izbirni strokovni predmeti (2)   60   30  
     6   90
SKUPAJ ZIMSKI SEMESTER: 220   30 100 100    30 450
             
LETNI SEMESTER            
Manualna terapija   50
  20   50      8 120
Kardiorespiratona fizioterapija   50     20   50      8 120
Fizioterapija in promocija zdravja   30   15

     3   45
Klinično usposabljanje 1        330     11     0
SKUPAJ LETNI SEMESTER: 130   15   40 430    30  285
SKUPAJ 2. LETNIK = 1800 ur 350   45 140 530    60  735
P - predavanja, S - seminar, KV - kabinetne vaja, KU - klinično usposabljanje, IDŠ - individualno delo študenta,
ECTS
- Evropski prenosni kreditni sistem