2. letnik FIZIOTERAPIJA (VS)

Predmet P S KV KU ECTS IDŠ
ZIMSKI SEMESTER            
Fizioterapija v kirurgiji, travmatologiji in ortopediji   70      50      8 120
Kinezioterapija   50     85        9 135
Izbirni splošni predmeti in Izbirni strokovni predmeti (2)   60   30  
     6   90
SKUPAJ ZIMSKI SEMESTER: 210   30 110 100    30 450
             
LETNI SEMESTER            
Manualna terapija   50   50 50      8 90
Inštrumentalna fizioterapija   30   25 50      7 105
Kardiorespiratorna fizioterapija   50     20 50      8 120
Fizioterapija in promocija zdravja   30   15      3   45
Klinično usposabljanje 1        330     11     0
SKUPAJ LETNI SEMESTER: 130   15   70 430    30  255
SKUPAJ 2. LETNIK = 1860 ur 350   45 180 530    60  705
P - predavanja, S - seminar, KV - kabinetne vaja, KU - klinično usposabljanje, IDŠ - individualno delo študenta,
ECTS
- Evropski prenosni kreditni sistem