Izbirni splošni in strokovni predmeti (2)
 
Modul: Fizioterapija
ECTS: 6
Kontaktne ure predavanja: 60
Kontaktne ure seminar: 30
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta:
 
Letnik: 2. letnik
 
Izbirni splošni in strokovni predmeti (2)

Kontaktne ure predavanja: 60
Kontaktne ure seminar: 30
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta:
 
Izvajalci predmeta:
  •  
Stopnja: Visokostrokovni študijski program prve stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
  •  
   
Znanje in razumevanje:
  •  
Obvezna literatura:
  •  
Priporočljiva literatura:


Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoji so navedeni pri posameznem izbirnem predmetu.

 

Metode ocenjevanja:
  • Metode ocenjevanja so navedene pri posameznem izbirnem predmetu