Kinezioterapija
 
Modul: Fizioterapija
ECTS: 9
Kontaktne ure predavanja: 50
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 85
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: dr. Monika Zadnikar, viš. pred.
Letnik: 2. letnik
 
Kinezioterapija              

Kontaktne ure predavanja: 50
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 85
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: dr. Monika Zadnikar, viš. pred.
Izvajalci predmeta:
 • dr. Monika Zadnikar, viš. pred.
 • Slađana Božić, pred.
Stopnja: Visokostrokovni študijski program prve stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • nadgradnja znanja funkcionalne anatomije in fiziologije (delovanje gibalnega, srčnožilnega, živčnega in dihalnega sistema);
 • razumevanje odzivov različnih organskih sistemov na telesno aktivnost;
 • vpliv telesne aktivnosti in specifičnih vaj na strukturo in delovanje gibalnega, srčnožilnega, živčnega in dihalnega sistema;
 • razumevanje gibanja zdravega človeka in prepoznavanje patoloških sprememb gibalnega sistema;
 • sposobnost samostojnega načrtovanja, oblikovanja in izvajanja terapevtske vadbe.
  
Znanje in razumevanje:
 • razumevanje normalnih in patoloških procesov gibalnega sistema;
 • prepoznavanje morfoloških in funkcijskih sprememb gibalnega, srčnožilnega in dihalnega sistema pri poškodbah, boleznih in drugih patoloških stanjih;
 • ocenjevanje začetnega stanja, načrtovanje terapije, izvajanje terapevtskih vaj in spremljanje učinkovitosti le-teh.
Obvezna literatura:
 • Kisner, C. & Colby, L.A., 2012. Therapeutic exercise: Foundations and Techniques. 6. izd. Philadelphia: Davis.
 • Ustrezni znanstveni članki iz znanstvenih revij (po dogovoru z nosilcem oz. posameznimi izvajalci). 
Priporočljiva literatura:


Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Predavanja, kabinetne vaje, individualno delo študentov.

Pogoj za pristop k izpitu:
 • 50% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na kabinetnih vajah
Metode ocenjevanja:
 • praktični kolokvij (40%)
 • pisni izpit (60%)