3. letnik FIZIOTERAPIJA (VS)

Predmet P S KV KU ECTS IDŠ
ZIMSKI SEMESTER            
Nevrologija in nevrofiziologija   60               4   60
Nevrofizioterapija   40   50  100     10 140
Fizioterapija starejših in kronično bolnih   40       50      6   90
Fizioterapija v rehabilitaciji in osnovnem zdravstvu   50      100     10 150
SKUPAJ ZIMSKI SEMESTER: 180     30 250    30 440
             
LETNI SEMESTER            
Fizioterapija za zdravje žensk   40      50      6   90
Izbirni predmeti (2)   60   30            6   90
Klinično usposabljanje 2       300    10     0
Raziskovanje in na dokazih podprta fizioterapija s pripravo na diplomsko delo   30   15         3   45
Diplomsko delo     10     10    5
 150
SKUPAJ LETNI SEMESTER: 130   55   360    30  355
SKUPAJ 3. LETNIK = 1800 ur 310   55   30 610    60  795
SKUPAJ ŠTUDIJSKI PROGRAM 1205 240 335 1190 180 2430
P - predavanja, S - seminar, KV - kabinetne vaja, KU - klinično usposabljanje, IDŠ - individualno delo študenta,
ECTS
- Evropski prenosni kreditni sistem