Zaposlitvene možnosti diplomanta so široke in vključujejo:

 • delovanje na vseh nivojih zdravstvenega varstva (zdravstveni domovi, bolnišnice, rehabilitacijski centri, inštituti, naravna zdravilišča), na ravni krepitve zdravja, preventive, zdravljenja in rehabilitacije,
 • delovanje v socialno varstvenih zavodih (centri za starejše občane, domovi starejših občanov, posebni zavodi za odrasle, socialno varstveni zavodi za usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju, idr.),
 • koncesionirana fizioterapevtska praksa,
 • športni centri, športna društva, klubi zdravja, idr., ki so financirani iz javnih sredstev,
 • javna okolja za promocijo zdravja,
 • neprofitne organizacije, ki pokrivajo zdravje družbe (npr. društva kroničnih bolnikov),
 • javni izobraževalni in raziskovalni centri,
 • hospici,
 • ministrstva, inštituti (Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Nacionalni inštitut za javno zdravje, idr.),
 • naravna zdravilišča, ki izvajajo rehabilitacijsko dejavnost, ki je financirana iz ZZZS,
 • javni inštituti, ki se ukvarjajo s potrebami družbe, zdrave in bolne populacije, zdravstvenim managementom in državno politiko,
 • šole, vključno s predšolsko dejavnostjo in šolami s prilagojenim programom,
 • visokošolski zavodi (visokošolski učitelji, raziskovalci), idr.

S povečevanjem zavedanja pomembnosti preventivne dejavnosti za preprečevanje bolezni iz dela kot posledice prekomernih obremenitev zaposlenih tako v gospodarstvu kot negospodarstvu se napoveduje dejstvo po zaposlovanju in vključevanju fizioterapevtov kot svetovalcev pri preprečevanju poklicnih bolezni tudi v gospodarski dejavnosti. V gospodarstvu so vedno bolj kažejo potrebe po storitvah kot so krepitev zdravja na delovnem mestu, prepoznavanje potreb po preprečevanju poklicnih bolezni, v prihodnosti se nakazuje vse večja potreba po vodenju aktivnih odmorov, ergonomski prilagoditvi delovnih mest, kot tudi preventivnim dejavnostim v posameznih podjetjih.

Številni fizioterapevti svojo poklicno pot nadaljujejo kot samostojni podjetniki z ustanovitvijo lastnih podjetij, kjer prevzemajo in izvajajo različne izobraževalne aktivnosti (mednarodno priznani tečaji) ter delujejo na področju preventivne kot kurativne dejavnosti s področja fizioterapije. Kot taki lahko vstopajo tudi v gospodarstvo v okviru projektov krepitve zdravje, kjer je delodajalec zakonsko zavezan k uresničevanju politike krepitve zdravja.