Odprite si vrata v lep in dinamičen poklic.

Visokošolski študijski program Zdravstvena nega (VS) daje temeljna strokovna znanja za izvajanje kakovostne, varne in učinkovite zdravstvene obravnave pacientov.
 

-          Postanite samostojni strokovnjak zdravstvene nege: študijski program Zdravstvena nega (VS) vam bo zagotovil vsa potrebna znanja in spretnosti za samostojno delo na različnih področjih zdravstvene nege.

-          Spoznajte aktualne teme v zdravstveni negi in zdravstvu: študijski program se osredotoča na aktualna področja, kot so staranje, rakava obolenja, paliativna oskrba, okužbe, povezane z zdravstvom, anesteziologija in oživljanje. Omogočili vam bomo klinično usposabljanje v priznanem simulacijskem učnem središču, kjer se boste z uporabo najsodobnejše opreme usposobili za varnejšo obravnavo pacientov.

-          Pridobite dragocene izkušnje v kliničnem okolju: z dobro organizacijo kliničnega usposabljanja boste pridobili znanja in izkušnje na vseh treh ravneh zdravstvenega varstva. Sodelujemo z več kot 50 učnimi bazami – zdravstvenimi in socialnovarstvenimi zavodi – ter se trudimo, da vam zagotovimo možnosti za izvajanje praktičnega usposabljanja čim bližje kraju, kjer živite.

-          Celostni pristop k obravnavi pacientov: usposobljeni boste za celostno obravnavo pacientov, upoštevajoč vse njihove telesne, čustvene, psihološke in socialne potrebe.

-          Širok nabor zaposlitvenih možnosti: diplomanti zdravstvene nege so iskani v bolnišnicah, ambulantah, domovih za starejše, na področju socialnega varstva in drugje.

-          Pripravljeni na izzive prihodnosti: program vas bo pripravil na učinkovito reševanje raznolikih izzivov, s katerimi se sooča zdravstvena nega danes in se bo v prihodnosti.

 Druge naše prednosti:

·         Dve lokaciji: Jesenice (redni študij) in Ljubljana (izredni študij)

·         Redni študij s koncesijo je brez šolnine, ugodna šolnina za izredni študij z možnostjo plačila na do devet obrokov

·         Uveljavljeni predavatelji z bogatim znanjem in praktičnimi izkušnjami

·         Možnost študija v tujini v okviru evropskega programa mobilnosti Erasmus+

·         Možnost spremljanja predavanj prek Zooma (pri izrednem študiju)

·         Priznanje Olimpijskega komiteja Slovenije za spodbujanje dvojne kariere in športnikom prijaznega izobraževanja

·         Odličen ugled in prepoznavnost naših diplomantov pri delodajalcih (raznolike možnosti za štipendiranje)

·         Individualno svetovanje in pomoč na karierni poti v okviru Kariernega centra FZAB

 Vabljeni na FZAB!