Izbirni splošni predmeti ZDRAVSTVENA NEGA(VS)

Predmet P S KV KU ECTS IDŠ
Komunikacija v zdravstvenem in negovalnem timu s supervizijo 30 15     3 45
Preprečevanje okužb povezanih z zdravstvom 30 15     3 45
Paliativna oskrba 30 15     3 45
Kakovost in varnost v zdravstvu in zdravstveni negi
30 15     3 45
Alternativne oblike prehranjevanja 30 15     3 45
Anesteziologija in oživljanje 30 15     3 45
Socialna obravnava uporabnikov in krepitev duševnega zdravja v zdravstveni negi 30 15     3 45
Ekonomski vidiki zdravstva 30 15     3 45
Zdravstvena nega v operativni dejavnosti
30 15     3 45
Zdravstvena nega ranljivih skupin
30 15     3 45
Metode za spremljanje in uvajanje izboljšav v kliničnem okolju
30 15     3 45
Multikulturne kompetence v zdravstvu
30 15     3 45
Nemški jezik 30 15     3 45
Zdravstvena nega in koordinacija zdravstvene obravnave
30 15     3 45
Medprofesionalno sodelovanje v zdravstvu
30 15     3 45
Z refleksijo kliničnih situacij do razvijanja znanja
30 15     3 45
Sodobne tehnologije v zdravstvu
30 15     3 45
             
P - predavanja, S - seminar, KV - kabinetne vaja, KU - klinično usposabljanje, IDŠ - individualno delo študenta,
ECTS
- Evropski prenosni kreditni sistem