Alternativne oblike prehranjevanja
 
Modul: Temeljne vede
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta:

Rok Poličnik, višji predavatelj
Andreja Širca Čampa, višja predavateljica
 

Letnik: 3. letnik
 
Alternativne oblike prehranjevanja
 
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta:

Rok Poličnik, višji predavatelj
Andreja Širca Čampa, višja predavateljica

Izvajalci predmeta:
 • Rok Poličnik, predavatelj
 • Andreja Širca Čampa, višja predavateljica
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 • Študent spozna različne alternativne – komplentarne načine  prehranjevanja, njihove značilnosti ter vplive na zdravje.
 • Omogoča razumevanje verskih, etičnih, kulturnih, zgodovinskih, zdravstvenih in ostalih vzrokov za prehod na alternativne načine prehranjevanja.
 • Nauči se spoznavati pozitivne in negativne strani alternativnega načina prehranjevanja.
 • Študentje spoznajo in razumejo osnovne definicije alterantivnih oblik prehranjevanja pri zdravem in bolnem človeku ter ogroženih skupinah prebivalstva.
   
Znanje in razumevanje:
 • Študent pridobi dovolj teoretičnega znanja, ki mu omogoča vzpostaviti kritični odnos in razumevanje alternativnih načinov prehranjevanja.
 • Spozna pozitivne in negativne vplive alternativnih oblik prehranjevanja na zdravje v posameznih starostnih obdobjih in posebnih stanjih posameznika
Obvezna literatura:  Mahan, K. & Escott-Stump, S., 2008. Krause's Food, Nutrition  Diet Therapy. 12th ed. Philadelphia: WB Saunders Company.       
 
Whitney, E.N., Cataldo, C.B. & Rolfes, S.R., 2006. Understanding normal and clinical nutrition. 7th ed. Belmont: Thomson/Wadsworth.  

Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, 2003. Referenčne vrednosti za vnos hranil / Referenzwerte für die nährstoffzufuhr. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.

Priporočena literatura / Recommended references:
Gibney, M.J., Margetts, B.M., Kearney, J.M. & Arab, L., 2004. Public Health Nutrition. Oxford: Blackwell Publishing.
Priporočljiva literatura:  
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
Pogoj za pristop k izpitu:
 • 100% prisotnost na seminarju
 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100% ocene)