Anatomija, patologija, fiziologija
 
Modul: Temeljne vede
ECTS: 5
Kontaktne ure predavanja: 75
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 20
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: Izidor Kern, višji predavatelj
Letnik: 1. letnik
 
Patologija

Kontaktne ure predavanja: 25
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: Izidor Kern, višji predavatelj
Izvajalci predmeta:
 • Izidor Kern, višji predavatelj
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • spozna sodobne osnove patologije
 • spozna etiopatogenezo pogostih bolezni
 • pridobi znanje o temeljnih patoloških procesih
 • pridobi znanja o diagnostičnih postopkih v patologiji in umeščenosti patologije v bolnikovo obravnavo
Znanje in razumevanje:
 • poznavanje osnovnih patoloških procesov
 • poznavanje diagnostičnih postopkov v patologiji
 • poznavanje pomembnosti integracije patologije v obravnavo bolnika
 • razumevanje patologije pogostih bolezni v družbi
Obvezna literatura:
 • Damjanov, I., 2012. Pathology for the health professions. 4rd ed. St. Louis: Saunders.
Priporočljiva literatura:
 • Waugh, A. & Grant, A., 2014. Ross and Wilson anatomy and physiology in health and illness. 11th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone.
 • Pogoji za vključitev v delo
 • oziroma za opravljanje
 • študijskih obveznosti:
 • Pogoji za pristop k izpitu:
 • 50% prisotnost na predavanjih
 • Metode ocenjevanja:
 • pisni in ustni izpit (100% ocene)
 •