Anatomija, patologija, fiziologija
 
Modul: Temeljne vede
ECTS: 5
Kontaktne ure predavanja: 75
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 10
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: Izidor Kern, višji predavatelj
Letnik: 1. letnik
 
Patologija


Kontaktne ure predavanja: 25
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: Izidor Kern, višji predavatelj
Izvajalci predmeta:
  • Izidor Kern, višji predavatelj
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
  • spozna sodobne osnove patologije
  • spozna etiopatogenezo pogostih bolezni
  • pridobi znanje o temeljnih patoloških procesih
  • pridobi znanja o diagnostičnih postopkih v patologiji in umeščenosti patologije v bolnikovo obravnavo
Obvezna literatura:
  • Damjanov, I., 2012. Pathology for the health professions. 4rd ed. St. Louis: Saunders.
Priporočljiva literatura:

Priporočena literatura / Recommended references:

  • Waugh, A. & Grant, A., 2014. Ross and Wilson anatomy and physiology in health and illness. 11th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone.
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoji za pristop k izpitu:

  • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
  • pisni in ustni izpit (100% ocene)