Predmet P S KV KU ECTS IDŠ
Izbirno klinično usposabljanje na področjih zdravstvene nege 1. in 2. letnika       90 3 0
Zdravstvena nega pacienta na internističnem področju

- Zdravstvena nega internističnega pacienta
- Interna medicina s specialnimi področji
80

30
50
      5 70
Zdravstvena nega na internističnem področju – klinično usposabljanje       180 6 0
Zdravstvena nega pacienta na področju kirurgije in rehabilitacije

- Zdravstvena nega kirurškega pacienta, zdravstvena nega v intenzivni terapiji, anesteziologiji in reanimatologiji
- Kirurgija s specialnimi področji in rehabilitacija
90

35
55
      5 65
Zdravstvena nega na kirurškem področju z rehabilitacijo – klinično usposabljanje       180 6 0
Zdravstvena nega starostnika z gerontologijo

- Zdravstvena nega starostnika
- Gerontologija
45

25
20
      3 45
Zdravstvena nega na gerontološkem področju – klinično usposabljanje       180 6 0
Nujna medicinska pomoč, urgentna stanja in zdravstveno varstvo v posebnih razmerah 35   15   3 40
Zdravstvena nega v NMP, urgentnih stanjih in zdravstveno varstvo v posebnih razmerah – klinično usposabljanje       180 6 0
Promocija zdravja z metodiko zdravstvene vzgoje 40 15     3 35
Zdravstvena nega pacientov s kroničnimi obolenji

- Zdravstvena nega pacienta s kroničnimi obolenji
- Dolgotrajna oskrba
- Paliativna oskrba in zdravstvena nega onkološka pacienta
50

15
15
20
      3 45
Zdravstvena nega kroničnih pacientov – klinično usposabljanje (paliativa, onkologija in dolgotrajna oskrba)       160 5 0
Sociologija zdravja in bolezni ter multikulturnost 30 15     3 35
Management in vodenje v zdravstvu in zdravstveni negi 30 15     3 35
SKUPAJ 2. LETNIK = 1800 ur 400 45 15 970 60 370
P - predavanja, S - seminar, KV - kabinetne vaja, KU - klinično usposabljanje, IDŠ - individualno delo študenta,
ECTS
- Evropski prenosni kreditni sistem