Predmet P S KV KU ECTS IDŠ
Izbirno klinično usposabljanje na specialnih področjih zdravstvene nege 3. letnika       90 3  
Zdravstvena nega otroka in mladostnika s pediatrijo

- Zdravstvena nega otroka in mladostnika
- Pediatrija
40

15
25
10

10
20

20
  4 50
Zdravstvena nega otroka in mladostnika – klinično usposabljanje       180 6 0
Zdravstvena nega žensk in porodnic z ginekologijo in porodništvom

- Zdravstvena nega žensk in porodnic
- Ginekologija in porodništvo
50

25
25
      3 40
Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in porodništvom – klinično usposabljanje       180 6 0
Zdravstvena nega na primarnem in patronažnem zdravstvenem varstvu s promocijo zdravja 30 15     3 45
Zdravstvena nega na primarnem in patronažnem zdravstvenem varstvu – klinično usposabljanje       180 6 0
Zdravstvena nega in duševno zdravje

- Zdravstvena nega in duševno zdravje
- Osnove psihiatrije
50

25
25
      3 40
Zdravstvena nega in duševno zdravje – klinično usposabljanje       180  6 0
Kakovost in varnost v zdravstvu in zdravstveni negi 30 15     3 45
Raziskovanje in na dokazih podprta zdravstvena nega s pripravo na diplomsko delo 25 10 10   3 45
IZBIRNI PREDMETI 90 45     9 265
Komunikacija v zdravstvenem in negovalnem timu s supervizijo 30 15     3 45
Preprečevanje okužb povezanih z zdravstvom 30 15     3 45
Paliativna oskrba 30 15     3 45
Kakovost in varnost v zdravstvu in zdravstveni negi
30
15     3 45
Alternativne oblike prehranjevanja 30 15     3 45
Anesteziologija in oživljanje 30 15     3 45
Socialna obravnava uporabnikov in krepitev duševnega zdravja v zdravstveni negi 30 15     3 45
Ekonomski vidiki zdravstva 30 15     3 45
Zdravstvena nega v operativni dejavnosti
30 15     3 45
Zdravstvena nega ranljivih skupin
30 15     3 45
Metode za spremljanje in uvajanje izboljšav v kliničnem okolju
30 15     3 45
Multikulturne kompetence v zdravstvu
30 15     3 45
Nemški jezik 30 15     3 45
Zdravstvena nega in koordinacija zdravstvene obravnave
30 15     3 45
Diplomsko delo   10   10 5 130
SKUPAJ 3. LETNIK = 1800 ur 315 95 30 820 60 530
SKUPAJ PROGRAM = 5400 ur 1180 295 140 2300 180 1485
P - predavanja, S - seminar, KV - kabinetne vaja, KU - klinično usposabljanje, IDŠ - individualno delo študenta,
ECTS
- Evropski prenosni kreditni sistem