Predmet P S KV KP ECTS IDŠ
Zdravstvena nega 1

- Zdravstvena nega 1
- Komunikacija v zdravstvenem in negovalnem timu s supervizijo
- Bolnišnična higiena in preprečevanje okužb
100

70
15
15
30

30
70

70
390

390
21 100
Etika in filozofija zdravstvene nege z zdravstveno zakonodajo 50 15     4 35
Metodika zdravstvene vzgoje in promocija zdravja 30 15     3 35
Uvod v raziskovanje in informatika v zdravstveni negi 50 10 15   5 75
Anatomija, patologija, fiziologija

- Anatomija
- Fiziologija
- Patologija
75

25
25
25
 

10

  5 75
Biokemija in biofizika 35   10   3 45
Diagnostično terapevtski program

- Diagnostično terapevtski program
- Farmakologija
- Transfuzijska medicina
65

30
25
10
   

65

7 80
Prehrana in medicinska dietetika 30 15     3 35
Javno zdravje 1 30 10     3 40
Osnove psihologije 30 15     3 35
Tuji jezik (izbirni predmet)
Angleški jezik
Nemški jezik
30 15     3 35
SKUPAJ 1. LETNIK = 1800 ur 525 125 105 455 60 590
P - predavanja, S - seminar, KV - kabinetne vaja, KP - klinična praksa, IDŠ - individualno delo študenta,
ECTS
- Evropski prenosni kreditni sistem

 

Pogoji za prehod iz prvega v drugi letnik (45 ECTS)

  • Modul Zdravstvena nega 1 (21 ECTS);
  • Etika in filozofija zdravstvene nege z zdravstveno zakonodajo (4 ECTS);
  • Uvod v raziskovanje in informatika v zdravstveni negi (5 ECTS);
  • Anatomija, Fiziologija in Patologija (5 ECTS);
  • Biokemija in biofizika (3 ECTS);
  • Diagnostično terapevtski program (7 ECTS).