Anatomija, fiziologija in patologija
 
Modul: Temeljne vede
ECTS: 5
Kontaktne ure predavanja: 75
Kontaktne ure seminar: 0
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 10
Kontaktne ure klinične prakse: 0
Nosilec predmeta: Izidor Kern, višji predavatelj
Letnik: 1. letnik
 
Patologija
Kontaktne ure predavanja: 25
Kontaktne ure seminar: 0
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 0
Nosilec predmeta: Izidor Kern, višji predavatelj
Izvajalci predmeta:
  • Izidor Kern, višji predavatelj
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
  • spozna sodobne osnove patologije;
  • spozna etiopatogenezo pogostih bolezni;
  • pridobi znanje o temeljnih patoloških procesih;
  • pridobi znanja o diagnostičnih postopkih v patologiji in umeščenosti patologije v bolnikovo obravnavo. 
Obvezna literatura:
  • Skripta v pripravi.
  • Damjanov I. Pathology for the health professions. 3rd edition. St. Louis: Saunders; 2005.
  • Waugh A, Grant A. Ross and Wilson anatomy and physiology in health and illness. 10th edition. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2006. 
Priporočljiva literatura:

 / 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoj za pristop k izpitu:

  • 30% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
  • pisni in ustni izpit - 100%