Predmet P S KV KP ECTS IDŠ
Izbirno klinično usposabljanje na področjih zdravstvene nege 1. in 2. letnika       270 9  
Zdravstvena nega internističnega bolnika z interno medicino

- Zdravstvena nega internističnega bolnika
- Interna medicina
- Nevrologija
- Infekcijske bolezni
- Dermatovenerologija
90

30
30
10
10
10
    180 10 30
Zdravstvena nega kirurškega bolnika s kirurgijo

- Zdravstvena nega kirurškega bolnika, zdravstvena nega v intenzivni
   terapiji, anesteziologiji in reanimatologiji

- Kirurgija
- Travmatologija in ortopedija
- Okulistika
- Otorinolaringologija
90

30

30
10
10
10
    180 10 30
Zdravstvena nega starostnika z gerontologijo in rehabilitacijo

- Zdravstvena nega starostnika
- Gerontologija in rehabilitacija
60

30
30
    160 8 30
Zdravstvena nega onkološkega bolnika z onkologijo in paliativno oskrbo 30     135 6 30
Nujna medicinska pomoč in zdravstveno varstvo v posebnih razmerah 30   15 80 5 30
Javno zdravje 2 30   15   3 40
Mikrobiologija s parazitologijo 30   15   3 30
Sociologija zdravja in bolezni 30 15     3 40
Organizacija, management in vodenje v zdravstvu in zdravstveni negi 30 15     3 40
SKUPAJ 2. LETNIK = 1800 ur 420 30 45 1005 60 300
P - predavanja, S - seminar, KV - kabinetne vaja, KP - klinična praksa, IDŠ - individualno delo študenta,
ECTS
- Evropski prenosni kreditni sistem

 

Pogoji za prehod iz drugega v tretji letnik (43 ECTS)

 • Opravljene obveznosti prvega letnika (15 ECTS).
 • Modul Zdravstvena nega 2 (43 ECTS)
  • Zdravstvena nega internističnega bolnika z interno medicino (10 ECTS);
  • Zdravstvena nega kirurškega bolnika s kirurgijo (10 ECTS);
  • Zdravstvena nega starostnika z gerontologijo in rehabilitacijo (8 ECTS);
  • Zdravstvena nega onkološkega bolnika in paliativno oskrbo (6 ECTS);
  • Javno zdravje 2 (3 ECTS);
  • Mikrobiologija s parazitologijo (3 ECTS);
  • Organizacija, management in vodenje v zdravstvu in zdravstveni negi (3 ECTS).