Zdravstvena nega starostnika z gerontologijo in rehabilitacijo
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 8
Kontaktne ure predavanja: 60
Kontaktne ure seminar: 0
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 160
Nosilec predmeta:

doc. dr. Radojka Kobentar

Letnik: 2. letnik

 

Gerontologija in rehabilitacija

 

Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 0
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 0
Nosilec predmeta: doc. dr. Radojka Kobentar
Izvajalci predmeta:
 • doc. dr. David Ravnik
 • dr. Lea Žmuc Veranič, asistentka
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
Cilji in predmetno specifične kompetence:

Študent:

Znanje in razumevanje:

 • poznavanje razlik bolezni pri odraslih in starostnikih;
 • poznavanje razlik med staranjem in boleznimi v starosti;
 • poznavanje verige vzrokov za zmanjševanje zmožnosti starejših;
 • poznavanje načinov reševanja potreb starejših;
 • poznavanje kritičnih situacij družinskih članov;
 • poznavanje oblik intervencij za družinske člane vključno s pomočjo neprofitnih organizacij;
 • poznavanje predsodkov povezanih s starostjo;
 • poznavanje osnovnih načel rehabilitacije in delovanja rehabilitacijskega tima;
 • poznavanje metod fizikalno terapije;
 • poznavanje funkcioniranja oseb z okvaro gibalnega sistema in posebnosti njihove rehabilitacije.

Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • poznavanje potreb starostnikov;
 • obravnava geriatričnih sindromov;
 • podpora ključnim osebam starostnikov;
 • poznavanje potreb oseb z okvaro gibalnega sistema;
 • razumevanje vloge diplomirane/ga medicinske sestre/zdravstvenika v procesu rehabilitacije. 
Obvezna literatura:
 • Lunder U, ed. Bolezni in sindromi v starosti 1. Ljubljana: Gerontološko društvo Slovenije; 2007.
 • Mencej M, ed. Bolezni in sindromi v starosti 2. Ljubljana: Gerontološko društvo Slovenije; 2008.
 • Kobentar R, ed. Psihiatrična zdravstvena nega. Zbornik predavanj funkcionalnega izobraževanja. Ljubljana: Psihiatrična klinika in ZZNS, 1997: 62-6.
 • Štefančič M, ed. Osnove fizikalne medicine in rehabilitacije gibalnega sistema. Ljubljana: DZS; 2003.
Priporočljiva literatura:
 • Kane RL, Ouslander JG, Abrass IB. Essentials of Clinical Geriatrics. New York: McGraw-Hill; 2004.
 • Rueben D. Geriatrics at Your Fingertips 2008-2009. New York: American Geriatrics Society; 2008.
 • Štrukelj KB, Kogoj A, eds. Gerontopsihiatrija - izziv sodobnega časa: zbornik prispevkov 5. psihogeriatričnega srečanja. 2007 April 11 – 12; Zreče, Slovenija. Ljubljana : Spominčica - Slovensko združenje za pomoč pri demenci; 2008.
 • Velikonja I, ed. Zdravstveni, pravni in socialni vidiki obravnave oseb z demenco: zbornik prispevkov 4. psihogeriatričnega srečanja. 2005 Marec 31 - April 1; Lipica, Slovenija. Ljubljana: Spominčica - združenje za pomoč pri demenci, Psihiatrična klinika Ljubljana; 2005.
 • Kogoj A, ed. Spomin: zbornik prispevkov 3. psihogeriatričnega srečanja. 2003 Marec 13 - 14; Otočec, Slovenija. Ljubljana: Spominčica - Združenje za pomoč pri demenci, Psihiatrična klinika Ljubljana; 2003.   
Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti:

Pogoj za pristop k izpitu:

 • 30% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100%)