Zdravstvena nega internističnega bolnika z interno medicino
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 10
Kontaktne ure predavanja: 90
Kontaktne ure seminar: 0
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 180
Nosilec predmeta: Sanela Pivač, predavateljica
Letnik: 2. letnik

 

Infekcijske bolezni

 

Kontaktne ure predavanja: 10
Kontaktne ure seminar: 0
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 0
Kontaktne ure klinične prakse: 0
Nosilec predmeta: Sanela Pivač, predavateljica
Izvajalci predmeta:
 • izr. prof. dr. Bojana Beović
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Študent:

 • spozna osnovne značilnosti okužb;
 • spozna načela obravnave bolnika z okužbo vključno z epidemiološkimi ukrepi;
 • spozna značilnosti okužb glede na njihovo klinično pojavnost;
 • spozna značilnosti okužb po organskih sistemih;
 • spozna posebne vrste okužb glede na posebnosti gostitelja in povzročitelja;
 • spozna sodobne probleme na področju infektologije, kot so okužbe pri imunsko oslabelih, smotrna raba protimikrobnih zdravil, bolnišnične okužbe;
 • spozna načela preprečevanja okužb. 
Obvezna literatura:
 • Marolt-Gomišček M, Radšel-Medvešček A. Infekcijske bolezni. Ljubljana: Tangram; 2002.
 • Zbornik Infektološkega simpozija 2009 (Z zdravstvom povezane okužbe). 
Priporočljiva literatura:
 • Čižman M, Beović B. Kako predpisujemo antibiotike v bolnišnicah. Slovensko zdravniško društvo; 2007.
 • Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Mandell, Douglas and Bennett's principles and practice of infectious diseases. Philadelphia: Livingstone; 2005.
 • Zborniki Infektoloških simpozijev 2005 – 2008. 
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoj za pristop k izpitu: 

 • 30% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100%)