Predmet P S KV KP ECTS IDŠ
Izbirno klinično usposabljanje na specialnih področjih zdravstvene nege 3. letnika       120 4  
Zdravstvena nega otroka in mladostnika s pediatrijo

- Zdravstvena nega otroka in mladostnika
- Pediatrija
60

30
30
  60

60
180 11 50
Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in porodništvom

- Zdravstvena nega žensk
- Ginekologija in porodništvo
60

30
30
    170 8 40
Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu 40     160 7 35
Zdravstvena nega in mentalno zdravje

- Zdravstvena nega in mentalno zdravje
- Osnove psihiatrije
60

30
30
    160 8 40
Procesna metodologija dela - kakovost v zdravstvu in zdravstveni negi 30 15     3 35
IZBIRNI PREDMETI 90 45     9  
Vodenje v zdravstveni negi 30 15     3 30
Komunikacija v zdravstvenem in negovalnem timu s supervizijo 30 15     3 30
Informatika v zdravstveni negi 30 15     3 30
Zdravstvena nega in preprečevanje bolnišničnih okužb 30 15     3 30
Na dokazih podprta praksa v zdravstveni negi 30 15     3 30
Paliativna oskrba 30 15     3 30
Alternativne oblike prehranjevanja 30 15     3 30
Javno zdravstveni vidiki prehrane 30 15     3 30
Upravljanje z zdravili v zdravstveni negi 30 15     3 30
Anesteziologija in oživljanje 30 15     3 30
Etika in religija v postmoderni družbi: osebna prepričanja pacienta v procesu zdravstvene nege 30 15     3 30
Diplomsko delo   40   50 10 170
SKUPAJ 3. LETNIK = 1800 ur 340 100 60 840 60 460
SKUPAJ PROGRAM = 5400 ur 1285 255 210 2300 180 1350
P - predavanja, S - seminar, KV - kabinetne vaja, KP - klinična praksa, IDŠ - individualno delo študenta,
ECTS
- Evropski prenosni kreditni sistem