Zdravstvena nega otroka in mladostnika s pediatrijo
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 11
Kontaktne ure predavanja: 60
Kontaktne ure seminar: 0
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 60
Kontaktne ure klinične prakse: 180
Nosilec predmeta: Milinka Petrovič, predavateljica   
Letnik:

3. letnik

 

Pediatrija

Kontaktne ure predavanja:

30

Kontaktne ure seminar:

0

Kontaktne ure kabinetnih vaj:

0

Kontaktne ure klinične prakse:

0

Nosilec predmeta:

Milinka Petrovič, predavateljica

Izvajalci predmeta:

 • Peter Najdenov, predavatelj 

Stopnja:

Visokostrokovni študijski program 1. stopnje

Semester: 

Zimski

Jezik:

Slovenski

Cilji in predmetno specifične kompetence:

Znanje in razumevanje:

Študent:

 • prepoznavanje in razumevanje razlik v obravnavi otroka v različnih starostnih obdobjih;
 • razumevanje najpogostejših diagnostičnih metod pri otrocih;
 • prepoznavanje najpogostejših obolenj in osnove njihovega zdravljenja.


Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:

 • razumevanje obravnave otrok v sklopu družine.
Obvezna literatura:
 • Mardešić, D. Pedijatrija. 7. dopunjeno izd. Zagreb: Školska knjiga; 2003.
Priporočljiva literatura:
 • Kržišnik C, ed. Izbrana poglavja iz pediatrije. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
   
 • Kržišnik C, Anderluh M. Pediatrija. Ljubljana: DZS; 2014
Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti: Pogoj za pristop k izpitu:
 • 30% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100%)