Naslov predmeta:

Doktorski seminar I

Nosilec predmeta:

red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.

Izvajalec predmeta:

  • red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.

Kontaktne ure predavanj:

 /

Kontaktne ure seminar:

 /

Kontaktne ure vaj:

 /

Individualno delo študenta:

500

ECTS:

20

Stopnja:

Bolonjski doktorski študij

Semester:

Letni

Jezik:

slovenski, angleški

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Razvoj od raziskovalne ideje ob vpisu do disertabilnega raziskovalnega problema. 

Obvezna literatura:

Uporablja se literatura predmetov, ki so pogoj za pristop k predmetu. 

Priporočljiva literatura:

 /

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Opravljene obveznosti pri predmetih 1. letnika: 

1) Raziskovalno delo in raziskovalna metodologija - kvantitativne, kvalitativne in mešane metode

2) Metode zbiranja in obdelave podatkov raziskav,

3) Na dokazih podprta praksa in med poklicno sodelovanje v zdravstvu,

4) Predmet izbrane smeri študija

Metode ocenjevanja:

Opisna ocena - Predstavitve raziskovalnega načrta, sistematičnega pregleda literature, predstavitev in objava znanstvenega prispevka na konferenci kot delo v razvoju. 

Metode poučevanja in učenja:

Individualno delo študenta.