Naslov predmeta:

Doktorski seminar IV

Nosilec predmeta:

Izbrani mentor

Izvajalec predmeta:

/

Kontaktne ure predavanj:

/

Kontaktne ure seminar:

/

Kontaktne ure vaj:

/

Individualno delo študenta:

1250

ECTS:

50

Stopnja:

Bolonjski doktorski študij

Semester:

Celoletni

Jezik:

slovenski, angleški
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Razviti samostojnost pri predstavitvi rezultatov znanstvene raziskave pred komisijo. Spoznati, razumeti in pripraviti znanstveni članek, ki vključuje del ali celoto spoznanj znanstvene raziskave v okviru doktorske teme.  

Obvezna literatura:

/

Priporočljiva literatura:

/

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Potrjena doktorska tema na Senatu fakultete. 

 

Metode ocenjevanja:

Opisna ocena.

Metode poučevanja in učenja:

Individualno delo študenta.