Naslov predmeta:

Doktorski seminar V

Nosilec predmeta:

Izbrani mentor

Izvajalec predmeta:

/

Kontaktne ure predavanj:

/

Kontaktne ure seminar:

/

Kontaktne ure vaj:

/

Individualno delo študenta:

250

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski doktorski študij

Semester:

Letni

Jezik:

slovenski, angleški
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Razviti samostojnost pri pripravi končnega znanstvenega izdelka. Predstaviti in zagovarjati znanstveno delo pred komisijo in javnostjo. 

Obvezna literatura: 

/

Priporočljiva literatura:

/

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Opravljen Doktorski seminar IV.  

 

Metode ocenjevanja:

Numerična ocena.

Metode poučevanja in učenja:

Individualno delo študenta.