Doktorski študij Zdravstvene vede: 2. letnik

PREDMET P S V DOŠ IDŠ ECTS
Doktorski seminar II     

750   30
Doktorski seminar III      

375   15
             
IZBIRNI PREDMETI
(študent izbere 3 izbirne predmete)
Znanstveno pisanje in objavljanje člankov   20   30   75    5
Različni pogledi na promocijo zdravja v družbi    20   30   75    5
Družba in duševno zdravje    20   30   75    5
Kronične bolezni in bolezni ranljivih skupin    20   30   75    5
Staranje prebivalstva – izzivi in potrebe    20   30   75    5
Nove vloge zdravstvenih delavcev v sistemu zdravstvenega varstva in med poklicno sodelovanje    20   30   75    5
Ekonomski in poslovni vidiki zdravstva
  20   30   75    5
Management in vodenje izobraževalnih organizacij   20   30   75    5
Nalezljive bolezni v spreminjajoči se družbi    20   30   75    5
Raziskovanje kakovosti in varnosti v zdravstvu   20   30   75    5
Raziskovanje v zdravstveni negi in zdravstvu – izbrane teme   20   30       75    5
SKUPAJ 2. LETNIK   60   90     1350   60
P - predavanja, S - seminar, V - vaja, DOŠ - druge oblike študija, IDŠ - individualno delo študenta, ECTS - Evropski prenosni kreditni sistem