Naslov predmeta:

Družba in duševno zdravje

Nosilec predmeta:

doc. dr. Mercedes Lovrečič

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Mercedes Lovrečič

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar:

30

Kontaktne ure vaj:

 

Individualno delo študenta:

75

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski doktorski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

Študent:

 • sposobnost razumevanja in ovrednotenja raziskav s področja družbenih vidikov duševnega zdravja,
 • sposobnost načrtovati manjše samostojne raziskave oziroma sodelovati v večjih raziskavah.

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 •  Dernovšek, M.Z., Prevolnik Rupel, V. & Tavčar, R., 2007. Cost-utility analysis : research and practical applications. In: M.S. Ritsner & G. Awad, eds. Quality of life impairment in schizophrenia, mood and anxiety disorders : new perspectives on research and treatment. Dordrecht: Springer.
 • Freeman, C. & Tyrer, P., 2007. Research methods in psychiatry. A beginner's guide. London: Gaskell and Royal College of psychiatrists. 
 • Gordis, L., 2004. Epidemiology. Philadelphia: Elsevier Saunders.
 • Oreški, S., 2008. Medijske podobe duševnega zdravja in njihovi učinki na družbene prakse. Socialno delo, 47(3/6). Available at: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-AMNOEH8O
 • Joint Action on Mental Health and Wellbeing Situation, 2015. Situation Analysis and Policy Recommendations in Mental Health at Workplaces. Joint Action on Mental Health and Wellbeing Situation Analysis and Policy Recommendations in Mental Health at Workplaces. Available at: http://www.mentalhealthandwellbeing.eu/publications
 • Joint Action on Mental Health and Wellbeing Situation, 2016. Situation Analysis and Policy Recommendations in Mental Health and Schools, Joint Action on Mental Health and Wellbeing Situation Analysis and Policy Recommendations in Mental Health and Schools. Available at: http://www.mentalhealthandwellbeing.eu/publications
 • Joint Action on Mental Health and Wellbeing Situation, 2015. Situation Analysis and Policy Recommendations in Mental Health in All Policies Joint Action on Mental Health and Wellbeing Situation Analysis and Policy Recommendations in Mental Health in All Policies. Available at: http://www.mentalhealthandwellbeing.eu/publications

Priporočljiva literatura:


 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Ni pogojev za vključitev, izpolnjeni so pogoji za vpis v doktorski študij.  

Metode ocenjevanja:

 • ustna predstavitev naloge
 • pisni izpit 

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: uporaba avdiovizualne opreme, spletna učilnica. Ciljno branje in delo doma. Skupinsko delo v obliki delavnic. Predstavitev predloga raziskave.