Naslov predmeta:

Kronične bolezni in bolezni ranljivih skupin

Nosilec predmeta:

doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar:

30

Kontaktne ure vaj:

 

Individualno delo študenta:

75

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski doktorski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

Študent:

 • pozna opredelitev in osnovne značilnosti kroničnih bolezni;
 • pozna velike javnozdravstvene probleme v svetu in Sloveniji;
 • razume vlogo determinant zdravja/dejavnikov tveganja pri nastanku in razvoju kroničnih bolezni (in so seznanjeni z njihovo razširjenostjo med odraslimi prebivalci Slovenije);
 • razume celostno breme kroničnih bolezni za sistem zdravstvenega varstva in za družbo;
 • pozna ključne pristope v preprečevanju in obvladovanju kroničnih bolezni ter pomen posameznih deležnikov pri tem;
 • pozna strategije na področju obvladovanja kroničnih bolezni (globalne, nacionalne, regionalne);
 • pozna ranljive skupine in njihove ovire pri skrbi za lastno zdravje ter obvladovanju kroničnih bolezni.

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 • Detels, R., Beaglehole, R., Lansang, M.A. & Gulliford, M., eds., 2009. Oxford Textbook of Public Health. 5th ed. Oxford: Oxford University Press.
 • Wallace, R.B., ed., 2008. Maxcy-Rosenau-Last Public Health and Preventive Medicine. 15th ed. Washington: The McGraw-Hill Companies.
 • Friis, R.H. & Sellers, T.A., 2009. Epidemiology for Public Health Practice. 4th ed. Sudbury: Jones and Bartlett Publishers.
 • Busse, R., Bluemel, M., Scheller-Kreinsen, D. & Zentner, A., 2010. Tackling chronic disease in Europe. Strategies, interventions and challenges. Copenhagen: World Health Organization, European Observatory on Health Systems and Policies. 
 • Nolte, E., Knai, C.  & Mckee, M., 2008. Managing chronic conditions. Experience in eight countries. Copenhagen: World Health Organization, European Observatory on Health Systems and Policies. 
 • Nolte, E. & Mckee, M., 2008. Caring for people with chronic conditions. A health system perspective. Copenhagen: World Health Organization, European Observatory on Health Systems and Policies. 
 • World Health Organization, 2014. Non-communicable diseases country profiles. Copenhagen: World Health Organization.

Priporočljiva literatura:


 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Ni pogojev za vključitev, izpolnjeni so pogoji za vpis v doktorski študij.  

Metode ocenjevanja:

 • pisni izpit (100%)

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminarji.