Naslov predmeta:

Staranje prebivalstva – izzivi in potrebe

Nosilec predmeta:

doc. dr. Angela Kydd

Izvajalec predmeta:

 • doc. dr. Angela Kydd
 • izr. prof. dr. Iva Holmerova

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar:

30

Kontaktne ure vaj:

 

Individualno delo študenta:

75

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski doktorski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

Študent:

 •  
 • kritično razmišlja povezano s ključnimi izzivi v družbi;
 • prepozna priložnosti in izzivov pri doseganju spremembe povezane z demografskim staranjem znotraj lastnega dela;
 • prepozna in konceptualizira področja trenutne prakse/politike, kjer so potrebne izboljšave;
 • izkazuje kompetence v oblikovanju in implementaciji raziskovalne projekta (seminarskega dela).

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 • World Health Organization, 2015. World report on ageing and health. Geneva: WHO Press. Available at:  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186463/1/9789240694811_eng.pdf
 • UNFPA & HelpAge International, 2012. Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration and A Challenge. New York: United Nations Population Fund  (UNFPA) and London:  HelpAge International. Available at: https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Ageing%20report.pdf
 • Ekdahl, A.W. et al., 2015. Frailty and comprehensive geriatric assessment organized as CGA-ward or CGA-consult for older adult patients in the acute care setting: A systematic review and meta-analysis. European Geriatric Medicine, 6(6), pp.523–540. Available at: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1878764915001990.
 • Holmerova, I., Ferreira, M. & Wija, M., 2012. Productive ageing – Conditions and opportunities. Prague: International Longevity Centre Czech Republic, Centre for expertise in Longevity and Long-term Care, Faculty of Humanities, Charles University.
 • Alzheimer Europe, 2014. Ethical dilemmas faced by health and social care professionals providing dementia care in care homes and hospital settings. Luxembourg.
 • European Quality Framework for long-term care services.
 • World Health Organization, 2012. Dementia: a public health priority. Copenhagen: World Health Organization. Available at: http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241564458_eng.pdf.
 • ALCOVE, 2015. ALCOVE Synthesis Report 2013. ALCOVE.
 • The British Geriatrics Society, 2014. Fit for Frailty: Consensus best practice guidance for the care of older people living with frailty in community and outpatient settings.
 • Alzheimer Europe, 2014. Ethical Dilemmas Faced by Carers and People with Dementia.
 • Rodrigues, R., Huber, M. & Lamura, G., eds., 2012. Facts and Figures on Healthy Ageing and Long-term Care. Vienna: European Centre for Social Welfare Policy and Research. 
 • Holmerová, I., et al., 2013. Guidebook on Active Ageing, Faculty of Humanities Charles University Prague.
 • WHO, 2012. Strategy and action plan for healthy ageing in Europe, 2012-2020. Copenhagen:World Health Organization.
 • OECD/European Commission, 2013. A Good Life in Old Age? Monitoring and Improving Quality in Long-term Care. OECD Health Policy Studies, OECD Publishing. Available at: http://dx.doi.org/10.1787/9789264194564-en
 • Hlebec, V., ed., 2009. Starejši ljudje v družbi sprememb. Maribor: Aristej. 
 • Ramovš, J., ed., 2013. Staranje v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka.
 • Hlebec, V., Nagode, M. & Filipovič Hrast, M., 2014. Kakovost socialne oskrbe na domu: vrednotenje, podatki, priporočila. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. 
 • Imperl, F., 2012. Kakovost oskrbe starejših – izziv za prihodnost. Logatec: Firis Imperl & co. D.n.o., Seniorprojekt d.o.o.
 • Pečjak, V., 2007. Psihologija staranja. Samozaložba.

Priporočljiva literatura:


 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Opravljene obveznosti pri obveznih predmetih 1. letnika, ki so pogoj za vpis v 2. letnik študija.

Metode ocenjevanja:

 • poster prezentacija (20%)
 • raziskovalni projekt oz. seminarsko delo (80%)

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminarji, delo v skupinah, uporaba avdovizualne opreme, posnetkov, spletne učilnice, druge oblike študija.