Naslov predmeta:

Znanstveno pisanje in objavljanje člankov

Nosilec predmeta:

red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
izr. prof. dr. Alvisa Palese

Izvajalec predmeta:

 • red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
 • izr. prof. dr. Alvisa Palese

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar:

30

Kontaktne ure vaj:

 

Individualno delo študenta:

75

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski doktorski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

Študent:

  • spozna proces znanstvenega pisanja in publiciranja,
  • spozna različne vrste znanstvenih tekstov,
  • spozna različna orodja za oceno kakovosti znanstvenega pisanja,
  • razvija znanja in veščine ter odgovornost za znanstveno pisanje in publiciranje. 

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 • Holland, K. & Watson, R., 2012.  Writing for publication in nursing and healthcare: getting it right. Oxford: Wiley-Blackwell. 
 • Watson, R., Atkinson, I. & Egerton, P., 2005.  Successful Statistics for nursing and healthcare. Basingstoke: Palgrave.
 • von Elm, E., Altman, D.G., Egger, M., Pocock, S.J., Gøtzsche, P.C., Vandenbroucke, J.P. & STROBE Initiative. Strengthening the reporting of observational studies in epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies. BMJ, 335, pp. 806-808. doi:10.1136/bmj.39335.541782.AD
 • Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D.G.  The PRISMA Group, 2009. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Med, 6(6), pp. e1000097. doi:10.1371/journal.pmed1000097
 • Stroup, D.F., Berlin, J.A., Morton, S.C., Olkin, I., Williamson, G.D., Rennie, D., et al., 2000. Meta-analysis of observational studies in epidemiology: a proposal for reporting. Meta-analysis Of Observational Studies in Epidemiology (MOOSE) group. JAMA, pp. 283:2008–12. 
 • Tong, A., Sainsbury, P. & Craig, J., 2007.  Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): a 32- item checklist for interviews and focus groups. 
 • International Journal for Quality in Health Care, 19(6), pp. 349-357.
 • Moher, D., Schulz, K.F., Altman, D.G., for the CONSORT Group, 2001. The CONSORT statement: revised recommendations for improving the quality of reports of parallel-group randomised trials. Lancet, 357.
 • Des Jarlais, D. C., Lyles, C., Crepaz, N., & the Trend Group, 2004. Improving the reporting quality of nonrandomized evaluations of behavioral and public health interventions: The TREND statement. American Journal of Public Health, 94, pp. 361-366.
 • STARD Standards for the Reporting of Diagnostic Accuracy studies Available at: http://www.equator-network.org/index.aspx?o=1032
 • Writing for Publication, An easy to follow guide for nurses interested in publishing their work. 2014 John Wiley & Sons, Inc. Available at: www.wileyonlinelibrary.com/subject/nursing 
 • Aktualni članki in gradiva po navodilu VSU

Priporočljiva literatura:


 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Opravljene obveznosti pri predmetih »Raziskovalno delo in raziskovalna metodologija: kvantitativne, kvalitativne in mešane metode« in »Na dokazih podprta praksa in med poklicno sodelovanje v zdravstvu«.   

Metode ocenjevanja:

 • Analiza in kritika znanstvenega članka  z uporabo standardiziranega orodja 50 %
 • Ustni izpit 50 %

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminar, skupinsko delo, predstavitev pred skupino, priprava načrta za publiciranje že izvedene raziskave.