Naslov predmeta:

Znanstveni vidik managementa, kakovosti in varnosti pacientov

Nosilec predmeta:

prof. dr. Walter Sermeus
red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet. 

Izvajalec predmeta:

 • prof. dr. Walter Sermeus
 • red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar:

30

Kontaktne ure vaj:

 

Individualno delo študenta:

75

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski doktorski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

Študent:

 • priprava študentov na aktualne družbene probleme in izzive na področju zdravstvenega managementa, kakovosti in varnosti v zdravstvu ter odgovornosti zdravstvenega managementa v odnosu do zdravstvene organizacije, sistema in družbe,
 • podati temeljen usmeritve za doseganje naprednega znanja na področju zdravstvenega managementa, kakovosti in varnosti, 
 • apliciranje znanja o raziskovanju za razvoj znanstvenega pristopa v zdravstvenem managementu. 

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 • Walshe, K. & Smith, J., 2006. Healthcare Management. Open University Press.
 • Institute of Medicine, 2000. To Err is human: building a safer Health System. National Academies Press. 
 • Vincent, C., 2010. Patient Safety. Wiley-Blackwell.
 • Reason, J., 2008. The human contribution: unsafe acts, accidents and heroic recoveries. 
 • Glouberman, S. & Mintzberg, H., 2001. Managing the care of health and the cure of disease, part I: four worlds. Health Care Manage Rev., 26(1), pp. 56-69.
 • Glouberman, S. & Mintzberg, H., 2001. Managing the care of health and the cure of disease--Part II: Integration. Health Care Manage Rev., 26(1), pp. 70-84.
 • Aktualni članki in gradiva po navodilih VSU. 

Priporočljiva literatura:


 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Ni pogojev za vključitev, izpolnjeni so pogoji za vpis v doktorski študij. 
 

Metode ocenjevanja:

 • projektna naloga - 50%
 • pisni in ustni izpit - 50%

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminarji, delo s teksti, delo v skupinah, predstavitve pred skupino.