Klinično usposabljanje se bo izvajalo v matični ustanovi študenta. Klinično usposabljanje bo koordinirano s strani visokošolskega učitelja FZAB. Naloga študentov bo opraviti vse načrtovane ure v predmetniku za klinično usposabljanje, slediti navodilu koordinatorja fakultete, izvajati aktivnosti, ki so v učnem načrtu za klinično usposabljanje in izpolnjevati portfolio, ki bo kot dokazilo o opravljenem kliničnem usposabljanju.