Pomembne informacije o študiju

ISCED: /
KLASIUS-P: /
KLASIUS- SRV: 36200
FRASCATI: Medicinske vede
KLASIUS-P-16 72
SOK 7
EOK 6
EOVK /

Študijski program za izpopolnjevanje Mentorstvo v kliničnem okolju je ovrednoten z 60 ECTS (1 ECTS = 30 ur), 1800 ur, kar vključuje 190 ur predavanj, 370 ur seminarjev, 0 ur kliničnih vaj in 100 ur kliničnega usposabljanja na vseh nivojih zdravstvenega varstva in 1140 ur individualnega dela študenta (IDŠ). Akreditirani program FZAB se izvaja dva semestra in daje napredna temeljna strokovna znanja in praktične izkušnje na področju mentorstva.

Vsebine so usmerjene v pridobivanje znanj in sposobnosti na področju:

  • temeljev pedagogike in andragogike v mentorstvu, pristopih v izobraževanju,
  • mentorskega procesa in motivacije z medsebojnimi odnosi,
  • etičnega delovanja na kliničnem usposabljanju,
  • kakovosti dokumentiranja, ocenjevanju,
  • na dokazih podprtega mentoriranja,
  • didaktičnih pristopov v mentorstvu, 
  • vodenju in organiziranju dela študentov,
  • ergonomije in delovnega okolja, 
  • reflektivnega vodenja, supervizije v mentorskem procesu in kritičnega razmišljanja in medgeneracijskega sodelovanja.