Program bo za klinične mentorje, ki sodelujejo pri usposabljanju študentov FZAB v študijskem letu 2019/2020 brezplačen.