Študijski program poleg poglobljenega teoretičnega znanja ponuja učenje v realnem kliničnem okolju. Razvoj medicinskih, diagnostičnih, terapevtskih in negovalnih metod, postopkov in intervencij postavlja zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce pred nove izzive tudi na področju preprečevanja OPZ. Uspešno delovanje na tem področju ogrožajo vedno bolj tudi večkratno odporni mikroorganizmi ter novi mikrobi, ki jih do sedaj še nismo poznali. Zahtevnost delovanja strokovnjakov na področju preprečevanja OPZ pa povečuje tudi staranje populacije in večanje deleža imunsko oslabelih zaradi bolezni, zdravljenja in tudi rehabilitacije. Vsebine programa nudijo potrebno in dovolj široko teoretično in praktično znanje za kakovostno delovanje zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, saj jim nudijo znanja iz mikrobiologije, imunologije in infekcijskih bolezni, znanja o zakonodaji in kakovosti na področju OPZ, znanja o raziskovanju in epidemiološkem spremljanju OPZ ter osnovna in specifična znanja o načinih preprečevanja OPZ s poudarkom na kakovostnem kliničnem usposabljanju, ki bo potekalo v obliki kabinetnih vaj in klinične prakse v izbranih kliničnih okoljih.