Obvezni predmeti P S KV KU IDŠ ECTS
Osnove mikrobiologije, imunologije in nalezljivih bolezni   40   20   30   50   70   7
Zakonodaja, organizacija, vodenje in kakovost na področju okužb povezanih z zdravstvom   30   20     50   80   6
Raziskovanje in epidemiološko spremljanje okužb povezanih z zdravstvom   30   20   10   100   50   7
Osnove preprečevanja okužb povezanih z zdravstvom   40   30   30 150   50 10
Zaključno delo      30 120   150 10
             
Izbirni predmeti (študent izbere dva izbirna predmeta) P S KV KU IDŠ ECTS
Preprečevanje najpomembnejših okužb povezanih z zdravstvom v enoti intenzivne terapije   30   20   150 100  10
Preprečevanje najpomembnejših okužb povezanih z zdravstvom v povezavi z operativnimi posegi in invazivno diagnostiko   30   20   150 100  10
Preprečevanje okužb povezanih z zdravstvom pri posebej dovzetnih skupinah pacientov   30   20   150 100  10
Preprečevanje okužb povezanih z zdravstvom v izvenbolnišničnem okolju   30   20   150 100  10
             
SKUPAJ  200 160  190 650 600  60
P - predavanja, S - seminar, KV - kabinetne vaja, KU - klinično usposabljanje, IDŠ - individualno delo študenta,
ECTS
- Evropski prenosni kreditni sistem