Obvezni predmeti P S KV KU DOŠ IDŠ ECTS
Sodobne teorije zdravstvene nege in njihova aplikacija na področje duševnega zdravja in psihiatrije
  30   10    180      20   8
Aplikacija na dokazih podprtega znanja na področju duševnega zdravja in psihiatrije
  30   15          45   3
Procesna metodologija dela in kakovost   30   10   10        40   3
Psihopatologija in zdravljenje duševnih motenj   50   30      45      55   6
Osnove psihoterapevtskega dela na področju duševnega zdravja in psihiatrije
  30   10   20     30   30   4
Javno zdravje in krepitev duševnega zdravja   30   15         45   3
Učinkovito sporazumevanje in veščine v mednosebnih odnosih   15   15   15       45   3
Zaključno delo     30        270 10
               
Izbirni predmeti (študent izbere dva izbirna predmeta) P S KV KU DOŠ IDŠ ECTS
Zdravstvena obravnava s področja gerontopsihiatrije   25   15   215     45  10
Zdravstvena obravnava s področja odvisnosti   25   15   215     45  10
Zdravstvena obravnava s področja skupnostne psihiatrične obravnave   25   15   215     45  10
Področje skrbi za druge ogrožene in ranljive skupine pacientov na področju duševnega zdravja in psihiatrije
  25   15   215     45  10
               
SKUPAJ  265 165   45 655   30 640  60
P - predavanja, S - seminar, KV - kabinetne vaja, KU - klinično usposabljanje, DOŠ - druge oblike študija, IDŠ - individualno delo študenta, ECTS - Evropski prenosni kreditni sistem