IZBIRNI PREDMETI

Predmet P S Klinične vaje DOŠ IŠD ECTS
Smer 1: Napredna zdravstvena nega in razvoj profesije
Raziskovanje v zdravstveni negi in zdravstvu – izbrane teme
30 20   10 65 5
Epidemiologija in uvod v demografijo 30 20   10 65 5
Analiza kvalitativnih in kvantitativnih podatkov 30 20   10 65 5
V pacienta usmerjena zdravstvena obravnava 30 20   10 65 5
Izobraževanje na področju zdravstva 30 20   10 65 5
Smer 2: Napredna zdravstvena nega odraslih v primarnem zdravstvu
Urgentna stanja na primarni ravni
20 20 45   40 5
Vodenje, odločanje in spremljanje pacienta na primarni ravni
20 20 45   40 5
Sodelovalna  zdravstvena obravnava starejših na primarni ravni 20 20 45   40 5
Sodelovalna zdravstvena obravnava v patronažni dejavnosti
20 20 45   40 5
Zdravstvena obravnava oseb z demenco 20 20 45   40 5
Smer 3: Napredna zdravstvena nega v duševnem zdravju in psihiatriji
Sodelovalna zdravstvena obravnava oseb s hudimi duševnimi motnjami 20 20 45   40 5
Sodelovalna zdravstvena obravnava s travmatiziranimi osebami 20 20 45   40 5
Sodelovalna zdravstvena obravnava otrok in mladostnikov z duševnimi motnjami 20 20 45   40 5
Sodelovalna zdravstvena obravnava oseb  z odvisnimi vedenji 20 20 45   40 5
Sodelovalna zdravstvena obravnava v skupnostni psihiatriji 20 20 45   40 5
Zdravstvena obravnava oseb z demenco 20 20 45   40 5

Izbirni predmeti za vse smeri
Sistematični pregled dokazov in publiciranje 30 20   10 65 5
Ekonomika v zdravstvu 30 20   10 65 5
Duševno zdravje 30 20   10 65  5
Pomen predpisovanja zdravil v javnem zdravju 30 20   10 65 5
Epidemiologija in nadzor okužb povezanih z zdravstvom 30 20   10 65 5
Sodobne tehnologije v zdravstveni negi in zdravstveni obravnavi 30 20   10 65 5
Varnost pacientov 30 20   10 65 5
Zdravje in družbene neenakosti 30 20   10 65 5
Kronične rane 30 20   10 65 5
Osnove supervizije v zdravstvu in zdravstveni negi 30 20   10 65 5

P
- predavanja, S - seminar, DOŠ - (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.), IŠD - individualno študijsko delo (sprotno delo, študij literature, seminarske naloge, projektno delo, raziskovalno delo, priprava na izpite ali druge oblike preverjanja, diplomsko oziroma magistrsko delo ali doktorska disertacija), ECTS - Evropski prenosni kreditni sistem