Naslov predmeta:

Kronične rane

Študijska smer: vse smeri

Nosilec predmeta:

doc. dr. Tanja Planinšek Ručigaj

Izvajalec predmeta:

 • mag. Anita Jelen (strokovnjak iz prakse)

Kontaktne ure predavanj:

30

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure kliničnih vaj:

 

Druge oblike organiziranega študijskega dela:

10

Individualno delo študenta: 65

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 

 • Vsebina učnega načrta odraža potrebe da bi se študentje lahko spoprijeli s kompleksnimi situacijami na področju kroničnih ran (preprečevanje, diagnostika, terapija) in uporaba različnih tehnik reševanja problemov.
 • Ta učni načrt bi lahko deloval kot gonilo sprememb poenotenje obravnave kroničnih ran – enotno  izobraževanje po vsej Evropi.
   

Obvezna literatura:
 

 • Ayello, E.A. & Baranoski, S., 2015. Wound care essentials: practice principles. 4th ed. Wolters Kluwer.
 • Armstrong, D.G. & Lavery, L.A., 2016. Clinical care of the diabetic foot. 3rd ed. American Diabetes Association.  
 • Bryant, R. & Nix, D., 2016. Acute and chronic wounds: current management concepts. 5th ed. Elsevier.
 • Edwards-Jones, V., ed., 2016. Essential Microbiology for Wound Care. Oxford, UK: Oxford University Press.
 • Hess, K.T., 2019. Clinical Guide to Skin and Wound Care (Clinical Guide: Skin & Wound Care). 7th ed. Wolters Kluwer.
 • Hess, K.T., 2019. Product Guide to Skin & Wound Care.  8th ed. Wolters Kluwer.
 • Nanda International. Nursing Diagnoses. Definitions and Classification, 2018–2020. Thime, 2017
 • Flanagan, M., 2013. Wound healing and skin integrity: principles and practice. Wiley-Blackwell.
 • Kifer, Z.A., 2012. Fast fact for wound care nursing. Springer Publishing Company.
 • Krasner, D., 2014. Chronic wound care: the essentials. HMP Communications.
 • Peate, I. & Wyncross, G., 2015. Wound care at a glance. Wiley Blackwell.
 • Probst, S., 2020. Wound Care Nursing, A person-centered approach. 3rd ed. Elsevier.
 • Veves, A., et al.,2012. The diabetic foot: medical and surgical management. 3rd ed. Humana Press.
 • Wilkinson, J., 2012. Nursing, process—a critical thinking approach. 5th ed. Addison-Wesley Nursing.
 • Doughty, B.D., 2016. Wound, Ostomy and Continence Nurses Society Core Curriculum: Wound Management. Wolters Kluwer.

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Opravljene obveznosti pri predmetu Interna medicina s specialnimi področji (dermatovenerologija) (1. letnik)

Metode ocenjevanja:

Študija primera iz delovnega okolja študenta - 20%
Pisni izpit - 80%

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminarji, individualno delo študenta.