Naslov predmeta:

Sodelovalna  zdravstvena obravnava starejših na primarni ravni

Študijska smer: Napredna zdravstvena odraslih v primarnem zdravstvu

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. David Bogataj

Izvajalec predmeta:

  • izr. prof. dr. David Bogataj

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure kliničnih vaj:

45

Druge oblike organiziranega študijskega dela:

 

Individualno delo študenta: 40

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 

 

Obvezna literatura:
 

  • Ham, R.J., Sloane, P.D., Bernard, M.A., Warshaw, G.A. & Potter, F.A., 2014. Ham’s Primary Care Geriatrics: A Case-Based Approach. S.l.: Elsevier.
  • Wasserman, M., & Riopelle, J., eds., 2018. Primary Care for Older Adults: Models and Challenges. Springer International Publishing. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-319-61329-1
  • Finucane, T.E., Nirmalasari, O. & Graham, A., 2015. Palliative care in the ambulatory geriatric practice. Clin Geriatr Med, 31(2), pp. 193-206. doi: 10.1016/j.cger.2015.01.008.
  • Feder, S.L., Jean, R.A., Bastian, L., Akgün, K.M., 2020. National trends in palliative care use among older adults with cardiopulmonary and malignant conditions. Heart Lung, 49(4), pp. 370-376. doi: 10.1016/j.hrtlng.2020.02.004.
  • Kydd, A. & Sharp, B., 2016. Palliative care and dementia--A time and place? Maturitas, 84, pp. 5-10. doi: 10.1016/j.maturitas.2015.10.007.

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 

Metode ocenjevanja:

  • pisni izpi - 50%
  • seminarska naloga - 50%

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminar.