Seznam mentorjev za magistrska dela
Seznam mentorjev in naslovi magistrskih del so objavljeni v ŠIS-u (Gradiva/Druga/Navodila).

Pravilnik o postopku priprave in zagovora magistrskega dela
Pravilnik o postopku priprave in zagovora magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje na Fakulteti za zdravstvo Anglele Boškin je objavljen v ŠIS-u (Gradiva/Druga/Navodila).