Magistrski program »Napredna zdravstvena nega«: zimski semester

Predmet P S Klinične vaje DOŠ IŠD ECTS
Raziskovalne metode
40 40   40 130 10
Javno zdravje in potrebe dolgožive družbe 30 20   10 65 5
Promocija zdravja in metode dela 30 20   10 65 5
Klinična ocena in načrtovanje zdravstvenih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje kroničnih obolenj 30 20 50 40 110 10
Skupaj 1. semester 130 100 50 100 370 30


Magistrski program »Napredna zdravstvena nega«: letni semester

Predmet P S Klinične vaje DOŠ IŠD ECTS
Na dokazih podprta praksa v zdravstveni negi
40 40   40 130 10
Napredni pristopi v zdravstveni negi odraslih 30 20   10 65 5
Učinkovito sporazumevanje in veščine v medosebnih odnosih v zdravstveni obravnavi 30 20   10 65 5
Magistrski seminar 1   20     105 5
Skupaj 2. semester 100 100   60 365 25
Skupaj obvezni predmeti za vse smeri
230 200 50 160 735 55

 
Magistrski program »Napredna zdravstvena nega«: Obvezni predmeti smeri

Predmet P S Klinične vaje DOŠ IŠD ECTS
Smer 1: Napredna zdravstvena nega in razvoj profesije
Teorija in praksa zdravstvene nege
 
30 20   10 65 5
Smer 2: Napredna zdravstvena nega odraslih v primarnem zdravstvu
Promocija zdravja in preventiva kroničnih bolezni na ravni posameznika in skupnosti
 
30 20   10 65 5
Smer 3: Napredna zdravstvena nega v duševnem zdravju in psihiatriji
Programi krepitve duševnega zdravja na ravni posameznika in skupnosti – preventiva duševnih motnje
 
30 20   10 65 5
ŠTEVILO UR 1. LETNIK
SKUPAJ OBVEZNI PREDMETI ZA VSE SMERI IN OBVEZNI PREDMETI SMERI
260
220 50 170 800 60

P
- predavanja, S - seminar, DOŠ - (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.), IŠD - individualno študijsko delo (sprotno delo, študij literature, seminarske naloge, projektno delo, raziskovalno delo, priprava na izpite ali druge oblike preverjanja, diplomsko oziroma magistrsko delo ali doktorska disertacija), ECTS - Evropski prenosni kreditni sistem