Naslov predmeta:

Klinična ocena in načrtovanje zdravstvenih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje kroničnih obolenj 

Nosilec predmeta:

red. prof. dr. Antonija Poplas Susič

Izvajalec predmeta:

 • red. prof. dr. Antonija Poplas Susič
 • Uroš Zafošnik, viš. pred.
 • red. prof. dr. Marija Petek Šter
 • red. prof. dr. Danica Rotar Pavlič

Kontaktne ure predavanj:

30

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure kliničnih vaj:

50

Druge oblike organiziranega študijskega dela:

40

Individualno delo študenta: 110

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimski

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

 • Doseči prepoznavanje pristopov k celostni preventivi
 • Doseči poznavanje prepoznavanje orodij za obravnavo kroničnih bolezni (najpogostejših)
 • Doseči prepoznavo po potrebi po individualnem in ciljno usmerjenem pristopu k bolniku kot pacientu s kroničnim obolenjem in članu skupnosti

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 • Reynolds, R., Dennis, S., Hasan, I. et al. A systematic review of chronic disease management interventions in primary care. BMC Fam Pract 19, 11 (2018). https://doi.org/10.1186/s12875-017-0692-3
 • Vos, T., Barber, R.M., Bell, B., Bertozzi-Villa, A., Biryukov, S., Bolliger, I., et al., 2015. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990-2013: a systematic analysis for the global burden of disease study 2013. Lancet. 2015. doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60692-4.
 • Dennis, S., 2016. Secondary prevention of chronic health conditions in patients with multimorbidity: what can physiotherapists do? J Comorb. 2016. doi: https://doi.org/10.15256/joc.2016.6.82.
 • Australian Institute of Health and Welfare. Chronic diseases. 2015. Available at: http://www.aihw.gov.au/chronic-diseases/ . Accessed 5 Apr 2016.
 • Baptista, D.R., Wiens, A., Pontarolo, R., Regis, L., Reis, W.C. & Correr, C.J., 2016. The chronic care model for type 2 diabetes: a systematic review. Diabetol Metab Syndr. 2016; doi: https://doi.org/10.1186/s13098-015-0119-z.
 • Dauvrin, M. & Lorant, V., 2016. Cultural competence and social relationships: a social network analysis. Int Nurs Rev. 2016; doi: https://doi.org/10.1111/inr.12327.

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
 

Metode ocenjevanja:

 • Študija primera iz delovnega okolja študenta - 50%
 • Pisni izpit ali ustni izpit -50%

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminarji, individualno delo študenta.