Naslov predmeta:

Na dokazih podprta praksa v zdravstveni negi

Nosilec predmeta:

red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.

Izvajalec predmeta:

 • red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
 • doc. dr. Branko Bregar
 • doc. dr. Sanela Pivač

Kontaktne ure predavanj:

40

Kontaktne ure seminar:

40

Kontaktne ure kliničnih vaj:

 

Druge oblike organiziranega študijskega dela:

40

Individualno delo študenta: 130

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

 • Cilj je, da študent projicira znanje iz raziskovanja na svoje delovno okolje. Študent bo razvil veščine postavljanja vprašanj v raziskovanju in bo razvil racionalen odnos v svojem kliničnem okolju na področju raziskovanja.  Študent bo ob tem spoznaval etične, politične, menedžerske in metodološke dejavniki, ki so okrog njega. Študent bo razvil svoje lastno razumevanje kako se dokazi generirajo, obnavljajo, ocenijo in aplicirajo v prakso.

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 • Crookes, P.A. & Davies S., 2004. Research into Practice: Essential skills for reading and applying research in nursing and healthcare. 2nd ed. London: Baillière Tindall.  
 • Melnyk, B.M. & Fineout-Overholt, E., 2011. Evidence-Based Practice in Nursing & Healthcare: A Guide to Best Practice. Philadelphia [etc.]: Lippincott Williams & Wilkins.
 • Poe, S. & White, K.M., eds., 2010. John Hopkins nursing evidence-based practice: implementation and translation. Nursing evidence-based practice. Indianapolis, IN: Sigma Theta Tau International, cop
 • Dearholt, S. & Dang, D., 2012. Johns Hopkins Nursing Evidence Based Practice Model and Guidelines. 2nd ed.  Indianapolis: Sigma Theta Tau International.
 • Courtney, M. & McCutcheon, H., 2010. Using evidence to guide nursing practice. Sydney [etc.]: Elsevier
 • Članki po navodilu VSU.

Priporočljiva literatura:

 • Newell, R. & Burnard, P., 2006. Research for Evidence-based Practice. Oxford: Blackwell.
 • Clifford, C. & Clark, J., 2004. Getting Research into Practice. Edinburgh [etc.]: Churchill Livingstone.
 • Cutcliffe, J. & Ward, M., 2007. Critiquing Nursing Research. 2nd ed. London: Quay Books Division.
 • Parahoo, K., 2006. Nursing Research: Priniciples, process and issues. London: Palgrave MacMillan.

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
 

Metode ocenjevanja:

 • Razvoj raziskovalnega načrta za izvedbo raziskave,  predstavitev pred skupino - 50%
 • Pisni izpit - 50%

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja: uporaba avdiovizualne opreme
Ciljno branje in delo doma
Skupinsko delo v obliki delavnic
Samostojno raziskovalno delo ob vodenih konzultacijah VSU