Magistrski program »Napredna zdravstvena nega«: zimski semester

Predmet obvezni za vse smeri
P S Klinične vaje DOŠ IŠD ECTS
Management in vodenje v zdravstveni negi in zdravstvu
30 20   10 65 5
Magistrski seminar 2 (priprava dispozicije)   20     105 5


Obvezni predmeti smeri

Smer 1: Napredna zdravstvena nega in razvoj profesije
Izobraževanje in mentorstvo v zdravstveni negi 40 40   40 130 10
Aplikacija sodobnih teorij etike v prakso zdravstvene nege 30 20   10 65 5
Profesionalizacija zdravstvene nege in uvajanje sprememb 30 20   10 65 5

Smer 2: Napredna zdravstvena nega odraslih v primarnem zdravstvu
Klinični praktikum – zdravstvena obravnava akutno in kronično bolnih odraslih v ambulanti družinske medicine in preventiva     250     10
Zdravstvena obravnava  akutnih stanj v ambulanti družinske medicine 20 20 45   40 5
Kontinuirana in integrirana obravnava kroničnih bolezni pri odraslih v ambulanti družinske medicine 20 20 45   40 5

Smer 3: Napredna zdravstvena nega v duševnem zdravju in psihiatriji
Klinični praktikum - zdravstvena obravnava akutno in kronično bolnih oseb z duševnimi boleznimi in preventiva     250     10
Zdravstvena obravnava  oseb z duševnimi in nevrološko degenerativnimi boleznimi 20 20 45   40 5
Osnove psihoterapevtskega dela na področju duševnega zdravja in psihiatrije 20 20 45   40 5

P
- predavanja, S - seminar, DOŠ - (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.), IŠD - individualno študijsko delo (sprotno delo, študij literature, seminarske naloge, projektno delo, raziskovalno delo, priprava na izpite ali druge oblike preverjanja, diplomsko oziroma magistrsko delo ali doktorska disertacija), ECTS - Evropski prenosni kreditni sistem


Magistrski program »Napredna zdravstvena nega«: letni semester

Predmet obvezni za vse smeri
P S Klinične vaje DOŠ IŠD ECTS
Kakovost in varnost v zdravstveni negi in zdravstvu
30 20   10 65 5
Magistrski seminar 3 – priprava magistrskega dela         250 10
             

Obvezni predmeti smeri
Smer 1: Napredna zdravstvena nega in razvoj profesije
Izbirni predmet 1 - vpisana smer
          5
Izbirni predmet 2 - vpisana smer           5
Izbirni predmet 3 - vse smeri
          5
Smer 2: Napredna zdravstvena nega odraslih v primarnem zdravstvu
Izbirni predmet 1 - vpisana smer           5
Izbirni predmet 2 - vpisana smer           5
Izbirni predmet 3 - vse smeri
          5
Smer 3: Napredna zdravstvena nega v duševnem zdravju in psihiatriji
Izbirni predmet 1 - vpisana smer           5
Izbirni predmet 2 - vpisana smer           5
Izbirni predmet 3 - vse smeri
          5

P
- predavanja, S - seminar, DOŠ - (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.), IŠD - individualno študijsko delo (sprotno delo, študij literature, seminarske naloge, projektno delo, raziskovalno delo, priprava na izpite ali druge oblike preverjanja, diplomsko oziroma magistrsko delo ali doktorska disertacija), ECTS - Evropski prenosni kreditni sistem