Naslov predmeta:

Management in vodenje v zdravstveni negi in zdravstvu

Nosilec predmeta:

red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
doc. dr. Sanela Pivač
doc. dr. Mojca Dobnik
 

Izvajalec predmeta:

 • red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
 • doc. dr. Sanela Pivač
 • doc. dr. Mojca Dobnik

Kontaktne ure predavanj:

30

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure kliničnih vaj:

 

Druge oblike organiziranega študijskega dela: 10

Individualno delo študenta:

65

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimski

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 

Seznaniti študenta z osnovami in aktualnimi vsebinami na področju  managementa in vodenja.  Študent mora ob koncu predmeta razumeti delovanje zdravstvene organizacije, razliko med managementom in vodenjem ter med delom in odgovornostmi managerja, vodje in strokovnjaka, vse z vidika organizacij zdravstvenega varstva.
Poznal bo temeljne funkcije managementa (planiranje, organiziranje, vodenje in kontrola), vrste managementa (strateški, operativni, projektni) ter ključne vsebine sodobnega managementa in vodenja. Seznanil se bo s temeljnimi znanji na področju uvajanja sprememb v zdravstvu in kako jih prenesti v neposredno delovanje posameznika, tima, oddelka, zdravstvenega zavoda in zdravstvenega sistema.
 

Obvezna literatura:

 

 

 

 

 

 • Walshe, K. & Smith, J., eds, 2016.. Health care management. CPI Group (UK) Ltd, Croydon. Available at: http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/49549/1/260.pdf
 • Huber,  D.L., 2018.Leadership and nursing care management. Elsevier. (poglavja 1-4) (imamo pdf, izdaja 4)
 • Vsakoletne izdaje Health at Glance. OECD.
 • The management of health systems in the EU Member States - The role of local and regional authorities, 2012, European Union. Available at: https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/health-systems/health-systems-en.pdf
 • AONL, 2015. Nurse Executive Competencies. Available at: https://www.aonl.org/nurse-executive-competencies
  AONL, 2015. Nurse Executive Competencies: System CNE.Available at:  https://www.aonl.org/system-chief-nurse-executive-competencies
 • AONL,  2015. Nurse Manager Competencies. Available at: https://www.aonl.org/resources/nurse-leader-competencies
 • AONE, 2015. AONE Nurse Executive Competencies.  Available at:https://www.aonl.org/sites/default/files/aone/nec.pdf
 • Robida, A., 2009. Pot do odlične zdravstvene prakse. Vodnik za izboljševanje kakovosti in presojo lastne zdravstvene prakse. Ljubljana: Planet GV.

Priporočljiva literatura:

 • Ginter, P.M.2019. The Strategic Management of Health Care Organizations. 7th ed. S.l.: s.n.Robins, S. & Coulter, M., 2018. Management. Global ed. Pearson Education Limited. (poglavja 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18)
 • Senior, B. & Swailes, S., 2016. Organizational change. Pearson.
 • Rozman, R., Kovač, J. Filej, B. & Robida, A., 2019.  Management v zdravstvenih organizacijah. Ljubljana: GV založba.
 • Martinčič, R. & Biloslavo, R., 2017. Vodenje sprememb v zdravstvenih organizacijah. Založba Univerze na Primorskem Available at: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Vodenje+sprememb+v+zdravstvenih+organizacijah
 • Moskowitz, D., 2018. The importance of healthcare risk management. [online] Available at: https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/072315/importance-healthcare-risk-management.asp
 • The University of Scranton, n. d. The Purpose of Risk Management in Healthcare. [online] Available at: https://elearning.scranton.edu/resource/business-leadership/purpose-of-risk-management-in-healthcare
 • World Aware, 2020. Duty of care. Available at: https://info.worldaware.com/duty-of-care-best-practices?utm_source=google&utm_medium=adwords&utm_campaign=duty-of-care&utm_content=&campaignid=1771178388&adgroupid=69071242055&gclid=Cj0KCQjw-O35BRDVARIsAJU5mQX4w0vcoSkfzzkdfpfM1gImN1Ot0Oi-HW6XUlBQAOpXaxgqQJJwtv0aAvWdEALw_wcB
 • NICE, 2018. Safe staffing for nursing in adult inpatient wards in acute hospitals overview. Available at: https://pathways.nice.org.uk/pathways/safe-staffing-for-nursing-in-adult-inpatient-wards-in-acute-hospitals
 • Buchbinder, S.B. & Shanks, N.H., 201. Introduction to Health Care Management.
 • Hines, P., Found, P., Griffith, G. & Harrison, R., 2012. Ohranjanje vitkosti. Uspeti, ne le preživeti. Ljubljana: Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje.

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:


 

Metode ocenjevanja:

 • Pisni izpit- 80%
 • Seminarsko delo - 20% 

Metode poučevanja in učenja:

Predavanje, seminar, študij strokovnega gradiva in predstavitev pred skupino.