Naslov predmeta:

Kontinuirana in integrirana obravnava kroničnih bolezni pri odraslih v ambulanti družinske medicine

Študijska smer: Napredna zdravstvena nega odraslih v primarnem zdravstvu

Nosilec predmeta:

red. prof. dr. Antonija Poplas Susič

Izvajalec predmeta:

 • red. prof. dr. Antonija Poplas Susič
 • mag. Jožica Ramšak Pajk, viš. pred.

Kontaktne ure predavanj:

20

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure kliničnih vaj:

45

Druge oblike organiziranega študijskega dela:

 

Individualno delo študenta: 40

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimski

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 

 • Prepoznati temeljne značilnosti integrirane obravnave bolnikov
 • Prepoznati orodja in uporabljati  integrirano obravnavo bolnikov v praksi
 • Doseči prepoznavo pomena smernic in protokolov v integrirani obravnavi
 • Znati integrirano obravnavati nekatere najpogostejše kronične bolezni skupaj z dejavniki tvaganja

Obvezna literatura:
 

 • Quanbeck, A., Brown, R. T., Zgierska, A. E., Johnson, R. A., Robinson, J. M. & Jacobson, N. 2016. Systems consultation: protocol for a novel implementation strategy designed to promote evidence-based practice in primary care. Health Research Policy and Systems, 14.
 • Underwood, S. M. & Kelber, S. 2015. Enhancing the Collection, Discussion and Use of Family Health History by Consumers, Nurses and Other Health Care Providers: Because Family Health History Matters. Nursing Clinics of North America, 50, 509-+.
 • Fortin, M., Chouinard, M.-C., Bouhali, T., Dubois, M.-F., Gagnon, C. & Bélanger, M. 2013. Evaluating the integration of chronic disease prevention and management services into primary health care. BMC health services research, 13, 132.
 • Rodriquez, J. 2015. Who is on the medical team?: Shifting the boundaries of belonging on the ICU. Soc Sci Med, 144, pp. 112-8.
 • Reynolds, R., Dennis, S., Hasan, I., Slewa, J., Chen, W., Tian, D., Bobba, S. & Zwar, N. 2018. A systematic review of chronic disease management interventions in primary care. BMC family practice, 19, pp. 1-13.
 • Thornicroft, G., Ahuja, S., Barber, S., Chisholm, D., Collins, P. Y., Docrat, S., Fairall, L., Lempp, H., Niaz, U., Ngo, V., Patel, V., Petersen, I., Prince, M., Semrau, M., Unützer, J., Yueqin, H. & Zhang, S. 2019. Integrated care for people with long-term mental and physical health conditions in low-income and middle-income countries. The Lancet Psychiatry, 6, pp. 174-186.
 • Hone, T., Macinko, J. & Millett, C. 2018. Revisiting Alma-Ata: what is the role of primary health care in achieving the Sustainable Development Goals? The Lancet, 392, pp. 1461-1472.

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

 

Metode ocenjevanja:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):
 • Študija primera iz delovnega okolja študenta ali seminarska naloga - 50%
 • Pisni izpit ali ustni izpit - 50%

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, seminarji, individualno delo študenta.