Naslov predmeta:

Magistrski seminar 2 (priprava dispozicije)

Nosilec predmeta:

Izbrani mentor

Izvajalec predmeta:

  • Izbrani mentor

Kontaktne ure predavanj:

 

Kontaktne ure seminar:

20

Kontaktne ure kliničnih vaj:

 

Druge oblike organiziranega študijskega dela:  

Individualno delo študenta:

105

ECTS:

5

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimski

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:


 

Obvezna literatura:

 

Priporočljiva literatura:

 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:


 

Metode ocenjevanja:

 

Metode poučevanja in učenja: